Allah CC

Allah cc
  • Esma Allah CC
  • Ebced Değeri 66
  • Zikir Sayısı 1000
  • Zikir Günü Her Gün
  • Zikir Saati Her Saat
  • Anlamı Allah'ın doksan dokuz isminin en büyüğüdür! Bu isim diğer tüm isimleri içinde barındırır. Diğer isimler sıfat olmasına karşın, Allah ismi, Allah'ın cc. zaatına özel isimdir.

Allah CC İsminin Faziletleri

Allah ismi, Allah’ın doksan dokuz isminin en büyüğüdür!
Çünkü bu isim, içinden hiç bir şey müstesna olmaksızın, bütün ilahi sıfatları toplayan zâta delâlet etmektedir. Diğer isimleri ise, ilim, kudret, fiil gibi yalnız ifade ettikleri mana birimlerine delalet etmektedir.
Allah ismi bazı alimlere göre Allah’ın İsm-i Azam’ıdır. Allah ismi, diğer isimlerden bariz bir şekilde üstündür. Öyle ki bu isim Allah’tan başka hiç bir varlığa atfedilemez. Nitekim insanlık tarihinde ilahlık iddiasında bulunan hiçbir firavun haşa ben Allah’ım diyememiştir. Çünkü Allah ismi Allemlerin Rabbine özel bir isimdir.

Bu isim söylenirken ya da yazılırken tek başına söylenemez. Muhakkak sonuna “Celle Celalu”, “Azze ve Celle” ya da “Teala” eklenmelidir.

Kulun, bu isimden nasibi, son derece teabbud olmalıdır. Yani Allah’a bütün kalbi ile bağlanmalıdır. Hem de öylesine bağlanmalı ki, gözü ondan başkasını görmemeli, ondan başkasına iltifat eylememeli, ondan baka hiç kimseden bir dilekte bulunmamalı (yani kimseye boyun eğmemeli), ondan başkasından korkmamalı!.
“Bu niçin olmasın ki, O bu isimden, O’nun (Allah’ın) gerçek varlık olduğunu, O’ndan baka ne varsa, bütün her şeyin
fani, boş ve yokluğa mahkûm olduğunu anlamıştır… Evet kişi, her şeyden önce kendisinin de yok olacağını her fani gibi hayata gözlerini yumacağını bilmelidir.
Bismillah lafzı ile başlanılacak her hayırlı işin, her emeğin başında söylenmesi gerekmektedir. Bismillah lafzı “Allah’ın adıyla” demektir. Allah’ın ismi ile başlayan her işin sonunun hayır getirmesi beklenir. Otururken, yerinden kalkarken, yemeğe başlamadan önce, bir işe başlamadan önce, bir bineğe (araba, uçak, gemi vs.) binerken yani her eylemin başında zikredilmesi gerekir. Böylece işlerin kolaylaşması, başlanacak işin-eylemin sonunun hayırlı olması, şerden uzak olması beklenir.