Kur’an-i Kerim

1 - Fatiha Suresi Ayet Sayısı: 7 Nüzul Sırası: 5
2 - Bakara Suresi Ayet Sayısı: 286 Nüzul Sırası: 87
3 - Ali İmran Suresi Ayet Sayısı: 200 Nüzul Sırası: 89
4 - Nisa Suresi Ayet Sayısı: 176 Nüzul Sırası: 92
5 - Maide Suresi Ayet Sayısı: 120 Nüzul Sırası: 112
6 - Enam Suresi Ayet Sayısı: 165 Nüzul Sırası: 55
7 - Araf Suresi Ayet Sayısı: 206 Nüzul Sırası: 39
8 - Enfal Suresi Ayet Sayısı: 75 Nüzul Sırası: 88
9 - Tevbe Suresi Ayet Sayısı: 129 Nüzul Sırası: 113
10 - Yunus Suresi Ayet Sayısı: 109 Nüzul Sırası: 51
11 - Hud Suresi Ayet Sayısı: 123 Nüzul Sırası: 52
12 - Yusuf Suresi Ayet Sayısı: 111 Nüzul Sırası: 53
13 - Rad Suresi Ayet Sayısı: 43 Nüzul Sırası: 96
14 - İbrahim Suresi Ayet Sayısı: 52 Nüzul Sırası: 72
15 - Hicr Suresi Ayet Sayısı: 99 Nüzul Sırası: 54
16 - Nahl Suresi Ayet Sayısı: 128 Nüzul Sırası: 70
17 - İsra Suresi Ayet Sayısı: 111 Nüzul Sırası: 50
18 - Kehf Suresi Ayet Sayısı: 110 Nüzul Sırası: 69
19 - Meryem Suresi Ayet Sayısı: 98 Nüzul Sırası: 44
20 - Taha Suresi Ayet Sayısı: 135 Nüzul Sırası: 45
21 - Enbiya Suresi Ayet Sayısı: 112 Nüzul Sırası: 73
22 - Hac Suresi Ayet Sayısı: 78 Nüzul Sırası: 103
23 - Müminun Suresi Ayet Sayısı: 118 Nüzul Sırası: 74
24 - Nur Suresi Ayet Sayısı: 64 Nüzul Sırası: 102
25 - Furkan Suresi Ayet Sayısı: 77 Nüzul Sırası: 42
26 - Şuara Suresi Ayet Sayısı: 227 Nüzul Sırası: 47
27 - Neml Suresi Ayet Sayısı: 93 Nüzul Sırası: 48
28 - Kasas Suresi Ayet Sayısı: 88 Nüzul Sırası: 49
29 - Ankebut Suresi Ayet Sayısı: 69 Nüzul Sırası: 85
30 - Rum Suresi Ayet Sayısı: 60 Nüzul Sırası: 84
31 - Lokman Suresi Ayet Sayısı: 34 Nüzul Sırası: 57
32 - Secde Suresi Ayet Sayısı: 30 Nüzul Sırası: 75
33 - Ahzab Suresi Ayet Sayısı: 73 Nüzul Sırası: 90
34 - Sebe Suresi Ayet Sayısı: 54 Nüzul Sırası: 58
35 - Fatır Suresi Ayet Sayısı: 45 Nüzul Sırası: 43
36 - Yasin Suresi Ayet Sayısı: 83 Nüzul Sırası: 41
37 - Saffat Suresi Ayet Sayısı: 182 Nüzul Sırası: 56
38 - Sad Suresi Ayet Sayısı: 88 Nüzul Sırası: 38
39 - Zümer Suresi Ayet Sayısı: 75 Nüzul Sırası: 59
40 - Mümin Suresi Ayet Sayısı: 85 Nüzul Sırası: 60
41 - Fussilet Suresi Ayet Sayısı: 54 Nüzul Sırası: 61
42 - Şura Suresi Ayet Sayısı: 53 Nüzul Sırası: 62
43 - Zuhruf Suresi Ayet Sayısı: 89 Nüzul Sırası: 63
44 - Duhan Suresi Ayet Sayısı: 59 Nüzul Sırası: 64
45 - Casiye Suresi Ayet Sayısı: 37 Nüzul Sırası: 65
46 - Ahkaf Suresi Ayet Sayısı: 35 Nüzul Sırası: 66
47 - Muhammed Suresi Ayet Sayısı: 38 Nüzul Sırası: 95
48 - Fetih Suresi Ayet Sayısı: 29 Nüzul Sırası: 111
49 - Hucurat Suresi Ayet Sayısı: 18 Nüzul Sırası: 106
50 - Kaf Suresi Ayet Sayısı: 45 Nüzul Sırası: 34
51 - Zariyat Suresi Ayet Sayısı: 60 Nüzul Sırası: 67
52 - Tur Suresi Ayet Sayısı: 49 Nüzul Sırası: 76
53 - Necm Suresi Ayet Sayısı: 62 Nüzul Sırası: 23
54 - Kamer Suresi Ayet Sayısı: 55 Nüzul Sırası: 37
55 - Rahman Suresi Ayet Sayısı: 78 Nüzul Sırası: 97
56 - Vakıa Suresi Ayet Sayısı: 96 Nüzul Sırası: 46
57 - Hadid Suresi Ayet Sayısı: 29 Nüzul Sırası: 94
58 - Mücadele Suresi Ayet Sayısı: 22 Nüzul Sırası: 105
59 - Haşr Suresi Ayet Sayısı: 24 Nüzul Sırası: 101
60 - Mümtehine Suresi Ayet Sayısı: 13 Nüzul Sırası: 91
61 - Saff Suresi Ayet Sayısı: 14 Nüzul Sırası: 109
62 - Cuma Suresi Ayet Sayısı: 11 Nüzul Sırası: 110
63 - Münafikun Suresi Ayet Sayısı: 11 Nüzul Sırası: 104
64 - Tegabun Suresi Ayet Sayısı: 18 Nüzul Sırası: 108
65 - Talak Suresi Ayet Sayısı: 12 Nüzul Sırası: 99
66 - Tahrim Suresi Ayet Sayısı: 12 Nüzul Sırası: 107
67 - Mülk Suresi Ayet Sayısı: 30 Nüzul Sırası: 77
68 - Kalem Suresi Ayet Sayısı: 52 Nüzul Sırası: 2
69 - Hâkka Suresi Ayet Sayısı: 52 Nüzul Sırası: 78
70 - Mearic Suresi Ayet Sayısı: 44 Nüzul Sırası: 79
71 - Nuh Suresi Ayet Sayısı: 28 Nüzul Sırası: 71
72 - Cin Suresi Ayet Sayısı: 28 Nüzul Sırası: 40
73 - Müzzemmil Suresi Ayet Sayısı: 20 Nüzul Sırası: 3
74 - Müddessir Suresi Ayet Sayısı: 56 Nüzul Sırası: 4
75 - Kıyame Suresi Ayet Sayısı: 40 Nüzul Sırası: 31
76 - İnsan Suresi Ayet Sayısı: 31 Nüzul Sırası: 98
77 - Mürselat Suresi Ayet Sayısı: 50 Nüzul Sırası: 33
78 - Nebe Suresi Ayet Sayısı: 40 Nüzul Sırası: 80
79 - Naziat Suresi Ayet Sayısı: 46 Nüzul Sırası: 81
80 - Abese Suresi Ayet Sayısı: 42 Nüzul Sırası: 24
81 - Tekvir Suresi Ayet Sayısı: 29 Nüzul Sırası: 7
82 - İnfitar Suresi Ayet Sayısı: 19 Nüzul Sırası: 82
83 - Mutaffifin Suresi Ayet Sayısı: 36 Nüzul Sırası: 86
84 - İnşikak Suresi Ayet Sayısı: 25 Nüzul Sırası: 83
85 - Büruc Suresi Ayet Sayısı: 22 Nüzul Sırası: 27
86 - Tarık Suresi Ayet Sayısı: 17 Nüzul Sırası: 36
87 - Ala Suresi Ayet Sayısı: 19 Nüzul Sırası: 8
88 - Gaşiye Suresi Ayet Sayısı: 26 Nüzul Sırası: 68
89 - Fecr Suresi Ayet Sayısı: 30 Nüzul Sırası: 10
90 - Beled Suresi Ayet Sayısı: 20 Nüzul Sırası: 35
91 - Şems Suresi Ayet Sayısı: 15 Nüzul Sırası: 26
92 - Leyl Suresi Ayet Sayısı: 21 Nüzul Sırası: 9
93 - Duha Suresi Ayet Sayısı: 11 Nüzul Sırası: 11
94 - İnşirah Suresi Ayet Sayısı: 8 Nüzul Sırası: 12
95 - Tin Suresi Ayet Sayısı: 8 Nüzul Sırası: 28
96 - Alak Suresi Ayet Sayısı: 19 Nüzul Sırası: 1
97 - Kadir Suresi Ayet Sayısı: 5 Nüzul Sırası: 25
98 - Beyyine Suresi Ayet Sayısı: 8 Nüzul Sırası: 100
99 - Zilzal Suresi Ayet Sayısı: 8 Nüzul Sırası: 93
100 - Adiyat Suresi Ayet Sayısı: 11 Nüzul Sırası: 14
101 - Karia Suresi Ayet Sayısı: 11 Nüzul Sırası: 30
102 - Tekasür Suresi Ayet Sayısı: 8 Nüzul Sırası: 16
103 - Asr Suresi Ayet Sayısı: 3 Nüzul Sırası: 13
104 - Hümeze Suresi Ayet Sayısı: 9 Nüzul Sırası: 32
105 - Fil Suresi Ayet Sayısı: 5 Nüzul Sırası: 19
106 - Kureyş Suresi Ayet Sayısı: 4 Nüzul Sırası: 29
107 - Maun Suresi Ayet Sayısı: 7 Nüzul Sırası: 17
108 - Kevser Suresi Ayet Sayısı: 3 Nüzul Sırası: 15
109 - Kafirun Suresi Ayet Sayısı: 6 Nüzul Sırası: 18
110 - Nasr Suresi Ayet Sayısı: 3 Nüzul Sırası: 114
111 - Tebbet Suresi Ayet Sayısı: 5 Nüzul Sırası: 6
112 - İhlas Suresi Ayet Sayısı: 4 Nüzul Sırası: 22
113 - Felak Suresi Ayet Sayısı: 5 Nüzul Sırası: 20
114 - Nas Suresi Ayet Sayısı: 6 Nüzul Sırası: 21

Kısalar…

Samet Karaca
Hayırlı dualarınızın kabul olması için bu ayeti kesinlikle okuyun! اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ ف۪يمَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ (Zümer - 46)
Samet Karaca
Kudüsü fethedecek ordunun İstanbul'dan gideceğine dair hadis | İhsan Şenocak
Samet Karaca
Hak Dava
Samet Karaca
Samet Karaca
Samet Karaca
Samet Karaca
Süleyman aleyhisselam mal, ilim ve hükümdarlık arasında şeçim yapmakta kararsız iken ilmi tercih etti ve bu sayede mülke ve hükümdarlığa da sahip oldu. İbn-i Abbas (RA)
Samet Karaca
İmam Gazali - Kimya-yı Saadet
Samet Karaca
Ey insanoğlu! Aşağının aşağısındasın, bu kibrin alameti ne?
Daha Fazla Gör

Popüler